แพ็คเกจล่องแพ

     รายละเอียดการล่องแพ เกาะวังแก้ว & แพวังแก้ว ลำปาง

   

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน (ล่องแพวังแก้ว / ที่พัก / อาหาร 2 มื้อ)

วันแรก   

   14.00   ลงแพที่ท่าแพสำเภาทอง ล่องแพจากท่าแพสำเภาทอง ผ่านทะเลสาบสำเภาทอง ถ้ำสมบัติ ผางาม 

              ผาเกี๋ยง (จุดปีนเขา) อาหารว่าง คาราโอเกะบนแพ 

   17.00   เข้าที่พักเกาะวังแก้ว แจงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา 

   19.00   รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ

วันที่สอง 

   07.30   บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำส้มและขนมปังแครกเกอร์ / ใส่บาตรพระขี่เรือบิณฑบาต

   09.00   กลับถึงท่าแพสำเภาทอง โดยสวัสดิภาพ

 

*กำหนดเวลาโดยประมาณ อาจมีการคลาดเคลื่อน

*หมายเหตุ

-บนแพมี อาหารว่าง, อุปกรณ์เครื่องครัว, เตาแก๊ส, แก้วน้ำ, จาน, ชาม, ช้อนส้อม, เตาปิ้ง, ถ่าน

-อาหารอื่นๆ, เมนูปิ้งย่าง, เครื่องดื่มอื่นๆ ลูกค้าสามารถเตรียมมาเพิ่มเติมได้

-อาหารในแพ็คเกจ(ที่ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ บนรีสอร์ท) อาหาร 6 อย่าง รวมผลไม้ (จะมีชุดเมนูอาหารให้เลือก)

 
 
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน (ล่องแพวังแก้ว / ที่พัก / อาหาร 5 มื้อ)
วันแรก    
   14.00   ลงแพที่ท่าแพสำเภาทอง ล่องแพจากท่าแพสำเภาทอง ผ่านทะเลสาบสำเภาทอง ถ้ำสมบัติ ผางาม 
              ผาเกี๋ยง (จุดปีนเขา) แนะนำการเข้าพักและแพ ชมบรรยากาศสองฝั่งบนแพและฟังเพลงเบาๆ
   17.00   เข้าที่พักเกาะวังแก้วรีสอร์ท แจงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา  
   19.00   รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ พักผ่อน ทำกิจกรรม ตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2   
   07.30   บริการอาหารเช้า(ข้าวต้ม) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำส้มและขนมครก, ไข่ครก์ ใส่บาตรพระขี่เรือบิณฑบาต 
   10.00   ลงแพ ล่องแพจากเกาะวังแก้ว ผ่านถ้ำเหล็กไหล ชมบรรยากาศสองฝั่งลำน้ำ และไปกลับแพที่ท่าแพเขื่อนกิ่วลม 
   12.00   รับประทานอาหารกลางวันบนแพ พักผ่อน ทำกิจกรรม ตามอัธยาศัย เล่นน้ำ พายเรือ ตกปลา ร้องคาราโอเกะบนแพ
   16.00   เข้าที่พักเกาะวังแก้วรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย 
   19.00   รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ พักผ่อน ทำกิจกรรม ร้องคาราโอเกะ ตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3     
   07.30   บริการอาหารเช้า(ข้าวต้ม) เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำส้มและขนมครก, ไข่ครก์ ใส่บาตรพระขี่เรือบิณฑบาต    
   09.00   กลับถึงท่าแพสำเภาทอง โดยสวัสดิภาพ 
 
*กำหนดเวลาโดยประมาณ อาจมีการคลาดเคลื่อน

*หมายเหตุ

-บนแพมี อาหารว่าง, อุปกรณ์เครื่องครัว, เตาแก๊ส, แก้วน้ำ, จาน, ชาม, ช้อนส้อม, เตาปิ้ง, ถ่าน

-อาหารอื่นๆ, เมนูปิ้งย่าง, เครื่องดื่มอื่นๆ ลูกค้าสามารถเตรียมมาเพิ่มเติมได้

-อาหารในแพ็คเกจ(ที่ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ บนรีสอร์ท) อาหาร 6 อย่าง รวมผลไม้ (จะมีชุดเมนูอาหารให้เลือก)

 
 
แพ็คเกจ ไป-กลับ (ล่องแพวังแก้ว / อาหารกลางวัน)
เวลาล่องแพ 10.00 - 17.00 น. (ท่าแพสำเภาทอง)  
 
   10.00   ลงแพที่ท่าแพสำเภาทอง ล่องแพจากท่าแพสำเภาทอง ผ่านทะเลสาบสำเภาทอง ถ้ำสมบัติ ผางาม 
              ผาเกี๋ยง (จุดปีนเขา) อาหารว่าง ทำกิจกรรม คาราโอเกะบนแพ 
   12.00   แวะเกาะวังแก้ว รับประทานอาหาร กลางวัน เล่นน้ำ พายเรือคยัด  ตกปลา 
              สามารถขึ้นมานั่งเล่น เดินชมบรรยากาศ ถ่ายรูป เช็คอิน มีเครื่องดื่ม กาแฟ Wifi บริการ
   17.00   กลับถึงท่าแพสำเภาทอง โดยสวัสดิภาพ
 
*กำหนดเวลาโดยประมาณ อาจมีการคลาดเคลื่อน

*หมายเหตุ

-บนแพมี อาหารว่าง, อุปกรณ์เครื่องครัว, เตาแก๊ส, แก้วน้ำ, จาน, ชาม, ช้อนส้อม, เตาปิ้ง, ถ่าน

-อาหารอื่นๆ, เมนูปิ้งย่าง, เครื่องดื่มอื่นๆ ลูกค้าสามารถเตรียมมาเพิ่มเติมได้

-อาหารในแพ็คเกจ(ที่ห้องอาหารระเบียงริมน้ำ บนรีสอร์ท) อาหาร 6 อย่าง รวมผลไม้ (จะมีชุดเมนูอาหารให้เลือก)

  

แพวังแก้ว

เป็นลักษณะแพยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ติดท้ายขับเคลื่อนในตัวเราจัดแพให้เหมาะสมและปลอดภัยกับจำนวนผู้โดยสาร 

มี 3 ขนาด

วังแก้ว 1 แพขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารไม่เกิน 50 คน

พร้อมเครื่องเสียงคาราโอเกะ/ น้ำดื่ม/ น้ำแข็ง/ ภาชนะ/ อุปกรณ์ครัว/ เรือคยัค 

วังแก้ว 2 แพขนาดกลาง จุผู้โดยสารไม่เกิน 30 คน

พร้อมกระชังเล่นน้ำ คาราโอเกะ/ น้ำดื่ม/ น้ำแข็ง/ ภาชนะ/ อุปกรณ์ครัว/ เรือคยัค

วังแก้ว 3 แพขนาดเล็ก จุผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน

พร้อมกระชังเล่นน้ำ คาราโอเกะ/ น้ำดื่ม/ น้ำแข็ง/ ภาชนะ/ อุปกรณ์/ เรือคยัค

 

 

รายการเช่าอุปกรณ์เล่นน้ำบริเวณเกาะวังแก้ว

 

001เรือถีบ(เหมาประมาณไม่เกิน 3 ชม.)      150.- 

002เรือแคนนู(เหมาประมาณไม่เกิน 3 ชม.)    100.- 

003ที่นอนลอยน้ำ(เหมาประมาณไม่เกิน 3 ชม.) 60.- 

004ห่วงยางใหญ่(เหมาประมาณไม่เกิน 3 ชม.) 60.- 

005ห่วงยางเล็ก(เหมาประมาณไม่เกิน 3 ชม.   40.- 

006เต่ายักษ์(เหมาประมาณไม่เกิน 3 ชม.)     80.- 

    

 

**(หากลูกค้าทำรั่วปรับแผลละ 20.-)**

 

 

 

 

 

*****************รบกวนทำความเข้าใจ*****************

*เกาะวังแก้ว เป็นพื้นที่เกาะกลางน้ำ อยู่ภายในเขื่อนกิ่วลม ลำปาง ต้องเดินทาง ทางแพหรือเรือเท่านั้น

*การร้องเพลงคาราโอเกะหรือทำกิจกรรมต่างๆ งดส่งเสียงดัง หลังเที่ยงคืน

*ไฟฟ้าในห้องพักมีสองระบบคือ

   -ระบบที่ 1 ระบบแบบไฟฟ้าปั่นโดยใช้น้ำมัน แล้วใช้ตามปรกติเหมือนไฟบ้าน ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟมากเช่นไดเป่าผม เตารีด เครื่องต้มน้ำร้อน 

   -ระบบที่ 2 ระบบไฟโซล่าเซล ใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้น เหมือนไฟฉุกเฉินหากระบบไฟจากการปั่นน้ำมันบกพร่อง 

*ไม่ควรเปิดไฟฟ้าทั้งสองระบบทิ้งไว้หากไม่จำเป็น

*ควรเตรียมยาประจำตัว ยาหรือสเปรย์กันแมลง เนื่องจากเกาะวังแก้วอยู่ในพื้นที่ป่า จึง มียุง มด แมลงตามธรรมชาติ


...........................................................ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือครับผม...........................................................

กรุณาติดต่อจอง

 

Call Center : 088-952-3563

              086-491-9194

 

 

 

 

แบบฟอร์มการจอง

Booking

#เขื่อนกิ่วลม #ลำปาง #รีวิวลำปาง #เที่ยวลำปาง #รีสอร์ทเขื่อนกิ่วลม #ล่องแพเขื่อนกิ่วลม #เขื่อน #ล่องแพ #พายเรือ #ถ้ำ #ที่พักเขื่อนกิ่วลม #แพเขื่อนกิ่วลม #เกาะวังแก้ว #สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ #สถานที่ท่องเที่ยวลำปาง #ร้านอาหารลำปาง #ล่องแพคาราโอเกะ #เที่ยวทั่วไทย #งานเลี้ยง #จัดงาน #เลี้ยงสังสรรค์ #งานสัมมนา #เลี้ยงเกษียณ #Lampang #TravelinginLampang #LampangDam #KewLomDam #LampangRafting #thailand #traveling

Visitors: 142,574